Rejestracja wyrobów medycznych Rosji

 Certyfikat GOST

 Dekłaracja zgodności na Unią Celną
 Świadectwo Sanitarno Higieniczne
 Normy i standardy GOST w Rosji
 Świadectwo Państwowej rejestracji
 Rejestracja wyrobów medycznych Rosji

Rejestracja wyrobów medycznych Rosji
  Strona główna   tel. +48 51 429-05-52  |   Kontakt  

Rodzaj certyfikacji :


CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny :


O nas:


Informacje dodatkowe:Certyfikacja Nowości:


Certyfikaty Unii Celnej: przepisy techniczne o bezpieczeństwie produkcji spożywczej.

W Kazachstanie będzie obowiąywał Regulamin Techniczny Unii Celnej.

Nowy rodzaj obowiązkowego certyfikatu TR CU (Techniczne reglamenty Unii Celnej)

Regulamin Techniczny TR na materiały wybuchowe wejdzie w życie 1 lipca 2014 roku


Od 01.07.2010 Świadectwa Sanitarno Higieniczne zostały zastępione Świadectwem Państwowej Rejestracji wyrobu w albo Świadectwem potwierdzającym zgodność wyrobu z normami sanitarno epidemiologicznymi Unii Celnej.


W związku z wejściem w życie Porozumienia Unii Celnej z dniem 1 lipca 2010 r., w sprawie przepływu środków sanitarnych między Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Kazachstanu wystawienie Świadectw Sanitarno-Epidemiologicznych możliwe jest tylko do 1 lipca 2010 r.


Świadectwa Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Świadectwa Państwowej Rejestracji wystawione do 1 lipca 2010 r. będą ważne na terytorium Federacji Rosyjskiej do 1 stycznia 2012 r. Ważność certyfikatu Sanitarno-Epidemiologicznego oraz Świadectwa Państwowej Rejestracji wystawionych do dnia 1 lipca 2010 r., nie dotyczy terytorium innych państw Unii Celnej (Kazachstan, Białoruś).

Na terytorium Unii Celnej Państwowej Rejestracji podlegają następujące wyroby :


 • Woda mineralna (pitna, używana w medycynie i gastronomii), woda pitna w butelkach, pakowana w pojemniki (w tym również do stosowania w żywności dla niemowląt), napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, w tym również niskoalkoholowe, piwo.

 • Specjalna żywność, w tym również żywność dla dzieci, żywność dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, produkty dietetyczne (lecznicze i profilaktyczne) produktów spożywczych w żywieniu sportowców (dalej - Specjalistyczne Foods), biologicznie aktywnych dodatków do żywności, surowców do produkcji dodatków aktywnych biologicznie, Suplementy, produkty ekologiczne.

 • Produkty spożywcze, powstałe przy pomocy genetycznie zmodyfikowanych organizmów, w tym również genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy.

 • Spożywcze dodatki, kompleksowe spożywcze dodatki, aromaty, ekstrakty roślinne jako substancje oraz surowce smakowo-zapachowe, kultury startowe mikroorganizmów i kultury bakteryjne, technologiczne środki wspomagające, w tym również preparaty używane do fermentacji.

 • Kosmetyka, środki higieny do płukania ust.

 • Środki dezynfekujące, środki do deratyzacji (do użytku domowego, w medycznych budynkach i w innych (oprócz używanych w weterynarii).

 • Towary chemii domowej.

 • Potencjalnie niebezpieczne środki chemiczne i biologiczne oraz preparaty przygotowane na ich podstawie, zagrażające zdrowiu człowieka (poza lekarstwami) substancje chemiczne naturalnego lub sztucznego pochodzenia, mogące wywołać niepożądane skutki, w trakcie użycia, podczas transportu, przeróbki, a także w domowych warunkach wpływając źle na zdrowie człowieka oraz środowisko.

 • Materiały, urządzenia, sprzęt oraz inne techniczne środki przeznaczone do użycia w systemach zaopatrzenia i przygotowaniu wody.

 • Przedmioty higieny osobistej dla dzieci i dorosłych; przedmioty dziecięce do trzech lat: naczynia i wyroby, używane do karmienia , srodki do pielęgnacji dzieci; ubrania dziecięce (pierwsza warstwa).

 • Wyroby, przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi (oprócz naczyń, sztućców, technologicznych urządzeń).


Jeśli są Państwo zaiteresowany uzyskanieme Raństwowej Rejestracji formularzu Zlecenia albo o kierowaniu zapytania na adres e-mail: info@gost24.com

Na produkcję, która wcześniej podlegała sanitarno-epidemiologicznej ekspertyzie z wystawieniem Świadectwa Sanitarno-Epidemiologicznego, która nie jest uwzględniona jest w spisie produktów podlegających państwowej rejestracji na terytorium Unii Celnej, będą wystawiane dokumenty potwierdzające zgodność: jest to przede wszystkim Świadectwo potwierdzające zgodność wyrobu z normami sanitarno epidemiologicznymi Unii Celnej albo deklaracja zgodności, wystawiane przes autoryzowaną jednostką.Niezależnie od dopasowania kodu taryfy celnej zgodnie ze spisem produkcji, podlegającej państwowej rejestracji, nie będzie wymagane okazanie świadectwa państwowej rejestracji na następującą produkcje:
 • próbki produkcji, przeznaczone wyłącznie do przeprowadzenia sanitarno-epidemiologicznych ekspertyz w celu wystawienia świadectwa państwowej rejestracji;
 • towary, które przeznaczone są wyłącznie do użytku jako odczynniki laboratoryjne, szkło laboratoryjne
 • surowce spożywcze (kurze jaja, gęsie itp.), używane wyłącznie do przyrządzenia środków spożywczych;
 • produkcja która powstała na terytorium Unii Celnej na zamówienie oraz normatywno-technicznej dokumentacji firm zagranicznych, która jest przeznaczona wyłącznie do jej realizacji ;
 • reklamowe próbki produkcji i do wystawy, które nie są przeznaczone do realizacji oraz użytku na terytorium granicy unii celnej;
 • produkcja używana, w tym również realizowana przez sklepy oraz działy komisji handlowej;
 • kolekcje stworzone przez uczniów i studentów, przeznaczone do wzięcia udziału w narodowych i międzynarodowych festiwalach.Tekst ustawy w jęzuku polskim

"K.C.C.P. Kraków Gdansk Warszawa"
tel. +48 51 429-05-52, GOST-R