Oficjalna likwidacja Komisji Unii Celnej

 TRUC certyfikaty
 Certyfikat GOST-TRUC
 Certyfikaty Unii Celnej
 Certyfikaty TRUC: Rosja, Białoruś, Kazachstan.
 Regulamin techniczny na mięso i wyroby mięsne.
 Certyfikacja zgodności z Regulaminem Technicznym UC.

Certyfikacja TRUC
  Strona główna gost   tel. 51 429-05-52  |   Kontakt  
System zbierania informacji o produktach niebezpiecznych, produkcji niezgodnej z przepisami technicznymi i przypadków naruszeniem przepisów technicznyc

Rodzaj certyfikacji :


CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny :


O nas:


Informacje dodatkowe:Certyfikacja Nowości:


Rosja i Ukraina uproszcza przekroczenie granicy.

W Kazachstanie będzie obowiąywał Regulamin Techniczny Unii Celnej.

Z 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie nowe zmiany dotyczące kodów taryfy celnej.

Ankietowani rosyjscy eksperci przez RBC pozytywnie oceniają pracę Unii Celnej Rosji, Kazachstanu i Białorusi.


Certyfiaty TRUC: Rosja, Białoruś, Kazachstan

Nowe techniczne regulaminy weszły w życie z dniem 15 lutego 2013 roku. Od tego dnia dla wielu produktów powinny być wydawane certyfikaty nowego typu. Nowy rodzaj obowiązkowego certyfikatu TR CU (Techniczne reglamenty Unii Celnej) System certyfikacji i deklaracji obowiązkowego certyfikatu GOST R został zastąpiony przez certyfikację i deklarację Unii Celnej (EAC).


Komplet dokumentów na maszyny i (lub) sprzętu, potwierdzające zgodność z wymogami bezpieczeństwa przepisów technicznych Unii Celnej TR TC 010/2011 "w sprawie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń": Wszystkie dokumenty złożone przez wnioskodawcę muszą być wypełnione w języku rosyjskim lub Kazachskim i ostemplowane pieczęcią Wnioskodawcy.

Spis dokumentów potrzebnych do wystawienia deklaracji zgodności TRUC (Certyfikaty Unii Celnej).

Deklaracja zgodności TRUC (Certyfikaty Unii Celnej) dla partii produktów:
 • Dokumenty potwierdzajęcy bezpieczeństwa wyrobu - dokument zawierający analizę ryzyka, jak również informacje projektu, instalacji, dokumentację techniczną o minimum dla bezpieczeństwa dołączonej do urządzenia i (lub) urządzeń na wszystkich etapach cyklu życia.
 • Dokumenty eksploatacyjne.
 • Kontrakt (umowa dostawy). Dokumentacja wysyłkowa.
 • Wykaz norm określonych w Art 6 *, wymagania które muszą spełniać dane maszyny i (lub) urządzenia (gdy są wykorzystywane przez producenta).
 • Protokoły testów urządzenia (lub) wyposażenia przeprowadzonych przez producenta, sprzedawcy lub osoby wykonujące funkcje producenta zagranicznego, oraz (lub) laboratoriów badawczych (ośrodków), akredytowanych laboratoriów badawczych (ośrodków) Unii Celnej.
 • certyfikaty zgodności materiałów i komponentów oraz protokoły z ich testów (przy ich posiadaniu) - jeśli ustalają bezpieczeństwo produktu końcowego podlegającego potwierdzeniu zgodność.
 • Certyfikaty zgodności na dane maszyny i (lub) urządzenia, otrzymane od zagranicznych jednostek certyfikujących (przy ich posiadaniu).
 • Certyfikaty dla systemu zarządzania jakością produkcji (przy posiadaniu) - jeżeli mają one wpływ na produkcje deklarowanych maszyn i (lub) urządzeń.
 • Zdjęcia oznakowania wykonanego zgodnie z wymogami TRUC.

Deklaracja zgodności TRUC (Certyfikaty Unii Celnej) dla produkcji seryjnej:
 • Potwierdzenie bezpieczeństwa - dokument zawierający analizę ryzyka, jak również informacje z projektu, instalację, dokumentację techniczną o minimum dla bezpieczeństwa dołączonej do urządzenia i (lub) urządzeń na wszystkich etapach cyklu życia
 • Dokumenty eksploatacyjne
 • Kontrakt (umowa dostawy)Dokumentacja wysyłkowa
 • Wykaz norm określonych w Art 6 *, wymagania które muszą spełniać dane maszyny i (lub) urządzenia (gdy są wykorzystywane przez producenta)
 • Protokoły testów urządzenia (lub) wyposażenia przeprowadzonych przez producenta, sprzedawcy lub osoby wykonujące funkcje producenta zagranicznego, oraz (lub) laboratoriów badawczych (ośrodków), akredytowanych laboratoriów badawczych (ośrodków) Unii Celnej do sprawozdania z badania: - Obecność wartości w badanych wskaźnikach, sprawdzenie zgodności ze wszystkimi wymaganiami określonymi w przepisach technicznych, rozprzestrzeniających się do konkretnego deklarowanego produktu; - Przedstawienie sprawozdań testów na deklarowane maszyny i (lub) urządzenia
 • certyfikaty zgodności materiałów i komponentów oraz protokoły z ich testów (przy posiadaniu) - jeśli ustalają bezpieczeństwo produktu końcowego podlegającego potwierdzeniu zgodność
 • Certyfikaty zgodności na dane maszyny i (lub) urządzenia, otrzymane od zagranicznych jednostek certyfikujących (przy ich posiadaniu)
 • Certyfikaty dla systemu zarządzania jakością produkcji (przy posiadaniu) - jeżeli mają one wpływ na produkcje deklarowanych maszyn i (lub) urządzeń
 • Przykład oznakowań (na maszyny / urządzenia i pakowania) w kazachskim, rosyjskim i innych.
 • Wyniki samokontroli od producenta.


* Artykuł 6. Zapewnienie zgodności z wymogami bezpieczeństwa Zgodność maszyn i (lub) urządzeń z technicznym regulaminem określa się zgodnie z wymaganiami bezpośrednio albo określa się według potrzeb międzypaństwowych standardów. W przypadku ich braku standardy państw członkowskich Unii Celnej, określane są dobrowolnie w wyniku których zabezpiecza się spełnienie zapotrzebowań technicznych regulacji Unii Celnej i standardów. Regulacje i standardy zawierają zasady i metody badań (testów) i miarek, w tym zasady pobierania próbek niezbędnych do wdrożenia i egzekwowania wymogów technicznych przepisów Unii Celnej i realizacji oceny produktów (dalej - normy) do odpowiednich typów maszyn i (lub) urządzeń. Dobrowolne wykonanie zapotrzebowań wymienionych standardów świadczy o zgodności maszyn i (albo) urządzeń wymogom bezpieczeństwa przepisów technicznych.

Oznakowanie ** (maszyny / urządzenia i opakowania), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna musi być wypełnione w kazachskim, rosyjskim i innych językach. (Na górze kazachski, rosyjski poniżej, po lewej kazachski, rosyjski po prawej).

Znakowanie musi być:
-czytelne, łatwe do odczytania i naniesione w dostępnym dla wglądu bez potrzeby demontażu instrumentu miejscu
Oznakowanie musi wskazywać:
- Nazwa produktu
- Oznaczenie (typ, marka (marki), model)
- Nazwa producenta
- Kraj pochodzenia
- Podstawowe parametry i techniczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo
- Miesiąc i rok produkcji (wystarczy informacja w instrukcji obsługi)
- Nazwa i adres importera / sprzedawcy i dane kontaktowe do nich

Jeżeli informacja nie może zostać wprowadzona na maszynę, i (lub) urządzenie, informacja ta jest przekładana do instrukcji obsługi (ulotka) i umieszczona na opakowaniu.


Eksperci GOST odpowiadją o:


>> Certyfikatach TRUC
>> Certyfikaty GOST-TRUC (Certyfikaty Unii Celnej)

"K.C.C.P. Kraków Gdansk Warszawa"
tel. +48 51 429-05-52, GOST-R