Oficjalna likwidacja Komisji Unii Celnej

 TRUC certyfikaty
 Certyfikat GOST-TRUC
 Certyfikaty Unii Celnej
 Certyfikaty TRUC: Rosja, Białoruś, Kazachstan.
 Regulamin techniczny na mięso i wyroby mięsne.
 Certyfikacja zgodności z Regulaminem Technicznym UC.

Certyfikacja TRUC
  Strona główna gost   tel. 51 429-05-52  |   Kontakt  
System zbierania informacji o produktach niebezpiecznych, produkcji niezgodnej z przepisami technicznymi i przypadków naruszeniem przepisów technicznyc

Rodzaj certyfikacji :


CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny :


O nas:


Informacje dodatkowe:Certyfikacja Nowości:


Rosja i Ukraina uproszcza przekroczenie granicy.

W Kazachstanie będzie obowiąywał Regulamin Techniczny Unii Celnej.

Moskwa: Rząd Rosji poparł koncepcją rozwoju krajowego systemu standaryzacji. Jak informuje służba prasowa rządu, premier Michaił Fradkow podpisał odpowiednie rozporządzenie 28 lutego 2007 roku

Od 01.07.2010 świadectwa sanitarno higieniczne ne są wymagane.


Certyfiaty TRUC: Rosja, Białoruś, Kazachstan

Nowe techniczne regulaminy weszły w życie z dniem 15 lutego 2013 roku. Od tego dnia dla wielu produktów powinny być wydawane certyfikaty nowego typu. Nowy rodzaj obowiązkowego certyfikatu TR CU (Techniczne reglamenty Unii Celnej) System certyfikacji i deklaracji obowiązkowego certyfikatu GOST R został zastąpiony przez certyfikację i deklarację Unii Celnej (EAC).


Komplet dokumentów na maszyny i (lub) sprzętu, potwierdzające zgodność z wymogami bezpieczeństwa przepisów technicznych Unii Celnej TR TC 010/2011 "w sprawie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń": Wszystkie dokumenty złożone przez wnioskodawcę muszą być wypełnione w języku rosyjskim lub Kazachskim i ostemplowane pieczęcią Wnioskodawcy.

Spis dokumentów potrzebnych do wystawienia deklaracji zgodności TRUC (Certyfikaty Unii Celnej).

Deklaracja zgodności TRUC (Certyfikaty Unii Celnej) dla partii produktów:
 • Dokumenty potwierdzajęcy bezpieczeństwa wyrobu - dokument zawierający analizę ryzyka, jak również informacje projektu, instalacji, dokumentację techniczną o minimum dla bezpieczeństwa dołączonej do urządzenia i (lub) urządzeń na wszystkich etapach cyklu życia.
 • Dokumenty eksploatacyjne.
 • Kontrakt (umowa dostawy). Dokumentacja wysyłkowa.
 • Wykaz norm określonych w Art 6 *, wymagania które muszą spełniać dane maszyny i (lub) urządzenia (gdy są wykorzystywane przez producenta).
 • Protokoły testów urządzenia (lub) wyposażenia przeprowadzonych przez producenta, sprzedawcy lub osoby wykonujące funkcje producenta zagranicznego, oraz (lub) laboratoriów badawczych (ośrodków), akredytowanych laboratoriów badawczych (ośrodków) Unii Celnej.
 • certyfikaty zgodności materiałów i komponentów oraz protokoły z ich testów (przy ich posiadaniu) - jeśli ustalają bezpieczeństwo produktu końcowego podlegającego potwierdzeniu zgodność.
 • Certyfikaty zgodności na dane maszyny i (lub) urządzenia, otrzymane od zagranicznych jednostek certyfikujących (przy ich posiadaniu).
 • Certyfikaty dla systemu zarządzania jakością produkcji (przy posiadaniu) - jeżeli mają one wpływ na produkcje deklarowanych maszyn i (lub) urządzeń.
 • Zdjęcia oznakowania wykonanego zgodnie z wymogami TRUC.

Deklaracja zgodności TRUC (Certyfikaty Unii Celnej) dla produkcji seryjnej:
 • Potwierdzenie bezpieczeństwa - dokument zawierający analizę ryzyka, jak również informacje z projektu, instalację, dokumentację techniczną o minimum dla bezpieczeństwa dołączonej do urządzenia i (lub) urządzeń na wszystkich etapach cyklu życia
 • Dokumenty eksploatacyjne
 • Kontrakt (umowa dostawy)Dokumentacja wysyłkowa
 • Wykaz norm określonych w Art 6 *, wymagania które muszą spełniać dane maszyny i (lub) urządzenia (gdy są wykorzystywane przez producenta)
 • Protokoły testów urządzenia (lub) wyposażenia przeprowadzonych przez producenta, sprzedawcy lub osoby wykonujące funkcje producenta zagranicznego, oraz (lub) laboratoriów badawczych (ośrodków), akredytowanych laboratoriów badawczych (ośrodków) Unii Celnej do sprawozdania z badania: - Obecność wartości w badanych wskaźnikach, sprawdzenie zgodności ze wszystkimi wymaganiami określonymi w przepisach technicznych, rozprzestrzeniających się do konkretnego deklarowanego produktu; - Przedstawienie sprawozdań testów na deklarowane maszyny i (lub) urządzenia
 • certyfikaty zgodności materiałów i komponentów oraz protokoły z ich testów (przy posiadaniu) - jeśli ustalają bezpieczeństwo produktu końcowego podlegającego potwierdzeniu zgodność
 • Certyfikaty zgodności na dane maszyny i (lub) urządzenia, otrzymane od zagranicznych jednostek certyfikujących (przy ich posiadaniu)
 • Certyfikaty dla systemu zarządzania jakością produkcji (przy posiadaniu) - jeżeli mają one wpływ na produkcje deklarowanych maszyn i (lub) urządzeń
 • Przykład oznakowań (na maszyny / urządzenia i pakowania) w kazachskim, rosyjskim i innych.
 • Wyniki samokontroli od producenta.


* Artykuł 6. Zapewnienie zgodności z wymogami bezpieczeństwa Zgodność maszyn i (lub) urządzeń z technicznym regulaminem określa się zgodnie z wymaganiami bezpośrednio albo określa się według potrzeb międzypaństwowych standardów. W przypadku ich braku standardy państw członkowskich Unii Celnej, określane są dobrowolnie w wyniku których zabezpiecza się spełnienie zapotrzebowań technicznych regulacji Unii Celnej i standardów. Regulacje i standardy zawierają zasady i metody badań (testów) i miarek, w tym zasady pobierania próbek niezbędnych do wdrożenia i egzekwowania wymogów technicznych przepisów Unii Celnej i realizacji oceny produktów (dalej - normy) do odpowiednich typów maszyn i (lub) urządzeń. Dobrowolne wykonanie zapotrzebowań wymienionych standardów świadczy o zgodności maszyn i (albo) urządzeń wymogom bezpieczeństwa przepisów technicznych.

Oznakowanie ** (maszyny / urządzenia i opakowania), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna musi być wypełnione w kazachskim, rosyjskim i innych językach. (Na górze kazachski, rosyjski poniżej, po lewej kazachski, rosyjski po prawej).

Znakowanie musi być:
-czytelne, łatwe do odczytania i naniesione w dostępnym dla wglądu bez potrzeby demontażu instrumentu miejscu
Oznakowanie musi wskazywać:
- Nazwa produktu
- Oznaczenie (typ, marka (marki), model)
- Nazwa producenta
- Kraj pochodzenia
- Podstawowe parametry i techniczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo
- Miesiąc i rok produkcji (wystarczy informacja w instrukcji obsługi)
- Nazwa i adres importera / sprzedawcy i dane kontaktowe do nich

Jeżeli informacja nie może zostać wprowadzona na maszynę, i (lub) urządzenie, informacja ta jest przekładana do instrukcji obsługi (ulotka) i umieszczona na opakowaniu.


Eksperci GOST odpowiadją o:


>> Certyfikatach TRUC
>> Certyfikaty GOST-TRUC (Certyfikaty Unii Celnej)

"K.C.C.P. Kraków Gdansk Warszawa"
tel. +48 51 429-05-52, GOST-R