Oficjalna likwidacja Komisji Unii Celnej

 Certyfikat TRUC
 Certyfikaty Unii Celnej
 Certyfikacja w Unii Celnej
 Certyfiaty TRUC: Rosja, Białoruś, Kazachstan.
 Regulamin techniczny na mięso i wyroby mięsne.
 Certyfikacja zgodności z Reglemetem Technicznym UC.

projekt zmiany regulaminu technicznego, dotyczącego produkcji tytoniowej
  Strona główna gost   tel. 51 429-05-52  |   Kontakt  
System zbierania informacji o produktach niebezpiecznych, produkcji niezgodnej z przepisami technicznymi i przypadków naruszeniem przepisów technicznyc

Rodzaj certyfikacji :


CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny :


O nas:


Informacje dodatkowe:Certyfikacja Nowości:


Certyfikaty Unii Celnej: przepisy techniczne o bezpieczeństwie produkcji spożywczej.

W Kazachstanie będzie obowiąywał Regulamin Techniczny Unii Celnej.

Moskwa: Rząd Rosji poparł koncepcją rozwoju krajowego systemu standaryzacji. Jak informuje służba prasowa rządu, premier Michaił Fradkow podpisał odpowiednie rozporządzenie 28 lutego 2007 roku

Od lutego 2015 certyfikacja traktorów będzie odbywać się zgodnie z Technicznym Regulaminem Unii Celnej.


Certyfiaty TRUC: Rosja, Białoruś, Kazachstan

Nowe techniczne regulaminy weszły w życie z dniem 15 lutego 2013 roku. Od tego dnia dla wielu produktów powinny być wydawane certyfikaty nowego typu. Nowy rodzaj obowiązkowego certyfikatu TR CU (Techniczne reglamenty Unii Celnej) System certyfikacji i deklaracji obowiązkowego certyfikatu GOST R został zastąpiony przez certyfikację i deklarację Unii Celnej (EAC).


Komplet dokumentów wymagny przy uzyskaniu Certyfikacji zgodności z Reglemetem Technicznym Unii Celnej na maszyny i sprzęt, potwierdzające zgodność z wymogami bezpieczeństwa przepisów technicznych Unii Celnej TR TC. Rozpożądzenie 010/2011 dot. bezpieczeństwa maszyn i urządzeń Unii Celnej. Wszystkie dokumenty złożone przez wnioskodawcę muszą być wypełnione w języku rosyjskim lub Kazachskim i ostemplowane pieczęcią Wnioskodawcy.

Spis dokumentów potrzebnych do wystawienia deklaracji zgodności:


Dla partii produktów:
 • Dokumenty potwierdzajęce bezpieczeństwo wyrobu - dokument zawierający analizę ryzyka, jak również informacje projektu, instalacji, dokumentację techniczną o minimum dla bezpieczeństwa dołączonej do urządzenia i (lub) urządzeń na wszystkich etapach cyklu życia.
 • Dokumenty eksploatacyjne.
 • Kontrakt (umowa dostawy). Dokumentacja wysyłkowa.
 • Wykaz norm określonych w Art 6 *, wymagania które muszą spełniać dane maszyny i (lub) urządzenia (gdy są wykorzystywane przez producenta).
 • Protokoły testów urządzenia (lub) wyposażenia przeprowadzonych przez producenta, sprzedawcy lub osoby wykonujące funkcje producenta zagranicznego, oraz (lub) laboratoriów badawczych (ośrodków), akredytowanych laboratoriów badawczych (ośrodków) Unii Celnej.
 • Certyfikaty zgodności materiałów i komponentów oraz protokoły z ich testów (przy ich posiadaniu) - jeśli ustalają bezpieczeństwo produktu końcowego podlegającego potwierdzeniu zgodność.
 • Certyfikaty zgodności na dane maszyny i (lub) urządzenia, otrzymane od zagranicznych jednostek certyfikujących (przy ich posiadaniu).
 • Certyfikaty dla systemu zarządzania jakością produkcji (przy posiadaniu) - jeżeli mają one wpływ na produkcje deklarowanych maszyn i (lub) urządzeń.
 • Zdjęcia oznakowania wykonanego zgodnie z zarządzeniem**.


Dla produkcji seryjnej:
 • Dokumenty potwierdzajęce bezpieczeństwo wyrobu - dokument zawierający analizę ryzyka, jak również informacje z projektu, instalację, dokumentację techniczną o minimum dla bezpieczeństwa dołączonej do urządzenia i (lub) urządzeń na wszystkich etapach cyklu życia.
 • Dokumenty eksploatacyjne.
 • Kontrakt (umowa dostawy). Dokumentacja wysyłkowa.
 • Wykaz norm określonych w Art 6 *, wymagania które muszą spełniać dane maszyny i (lub) urządzenia (gdy są wykorzystywane przez producenta).
 • Protokoły testów urządzenia (lub) wyposażenia przeprowadzonych przez producenta, sprzedawcy lub osoby wykonujące funkcje producenta zagranicznego, oraz (lub) laboratoriów badawczych (ośrodków), akredytowanych laboratoriów badawczych (ośrodków) Unii Celnej.
 • Certyfikaty zgodności materiałów i komponentów oraz protokoły z ich testów (przy posiadaniu) - jeśli ustalają bezpieczeństwo produktu końcowego podlegającego potwierdzeniu zgodność.
 • Certyfikaty zgodności na dane maszyny i (lub) urządzenia, otrzymane od zagranicznych jednostek certyfikujących (przy ich posiadaniu).
 • Certyfikaty dla systemu zarządzania jakością produkcji (przy posiadaniu) - jeżeli mają one wpływ na produkcje deklarowanych maszyn i (lub) urządzeń.
 • Przykład oznakowań (na maszyny / urządzenia i pakowania) w kazachskim, rosyjskim i innych.
 • Wyniki samokontroli od producenta.


* Artykuł 6. Zapewnienie zgodności z wymogami bezpieczeństwa Zgodność maszyn i (lub) urządzeń z technicznym regulaminem określa się zgodnie z wymaganiami bezpośrednio albo określa się według potrzeb międzypaństwowych standardów. W przypadku ich braku standardy państw członkowskich Unii Celnej, określane są dobrowolnie w wyniku których zabezpiecza się spełnienie zapotrzebowań technicznych regulacji Unii Celnej i standardów. Regulacje i standardy zawierają zasady i metody badań (testów) i miarek, w tym zasady pobierania próbek niezbędnych do wdrożenia i egzekwowania wymogów technicznych przepisów Unii Celnej i realizacji oceny produktów (dalej - normy) do odpowiednich typów maszyn i (lub) urządzeń. Dobrowolne wykonanie zapotrzebowań wymienionych standardów świadczy o zgodności maszyn i (albo) urządzeń wymogom bezpieczeństwa przepisów technicznych.

Oznakowanie ** (maszyny / urządzenia i opakowania), instrukcja obsługi i karta gwarancyjna musi być wypełnione w kazachskim, rosyjskim i innych językach. (Na górze kazachski, rosyjski poniżej, po lewej kazachski, rosyjski po prawej).

Znakowanie musi być: -czytelne, łatwe do odczytania i naniesione w dostępnym dla wglądu bez potrzeby demontażu instrumentu miejscu Oznakowanie musi wskazywać: - Nazwa produktu - Oznaczenie (typ, marka (marki), model) - Nazwa producenta - Kraj pochodzenia - Podstawowe parametry i techniczne, które mają wpływ na bezpieczeństwo - Miesiąc i rok produkcji (wystarczy informacja w instrukcji obsługi) - Nazwa i adres importera / sprzedawcy i dane kontaktowe do nich Jeżeli informacja nie może zostać wprowadzona na maszynę, i (lub) urządzenie, informacja ta jest przekładana do instrukcji obsługi (ulotka) i umieszczona na opakowaniu.

Eksperci GOST odpowiadją o:


>> Certyfikatach Unii Celnej
>> Certyfikaty GOST

"K.C.C.P. Kraków Gdansk Warszawa"
tel. +48 51 429-05-52, GOST-R