Certyfikat zgodności Unii celnej

 Certyfikacja GOST

 Certyfikacja UrkSepro

 Certyfikacja w Rosji

 Certyfikacja w Unii Celnej

 Certyfikat zgodności Unii celnej

 Obowiązkowa i dobrowolna certyfikacja w Rosji

Certyfikat zgodności Unii celnej
  Strona główna gost   tel. 51 429-05-52  |   Kontakt  
certyfikacja w rosji

Rodzaj certyfikacji :CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny : 

Nowości:


Lista produktów podlegających certyfikacji w ramach Unii Celnej została zmieniona

Od 01.07.2010 świadectwa sanitarno higieniczne ne są wymagane

Rosja pozwoli Szwedom na bezwizowy wjazd.

Moskwa: Rząd Rosji poparł koncepcję rozwoju krajowego systemu standaryzacji. Jak informuje służba prasowa rządu, premier Michaił Fradkow podpisał odpowiednie rozporządzenie 28 lutego 2007 roku

Ankietowani rosyjscy eksperci przez RBC pozytywnie oceniają pracę Unii Celnej Rosji, Kazachstanu i Białorusi.


Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Ekspertyzy Politycznej Jewgienij Minchenko uważa, że wynik UCR jest zadowalający.

Certyfikacja w Unii Celnej"Wyniki są już znane i zostały opublikowane: zwiększyły się obroty handlowe, w tym także między Białorusią i Kazachstanem, państwami leżącymi w znacznej odległości od siebie. Dodatkowo trwają prace nad jednolitymi przepisami technicznymi Unii Celnej . Myślę, że w przyszłym roku, gdy wejdą one w życie, pojawią się bardziej komfortowe warunki do wymiany towaru", mówi ekspert. Według zastępcy dyrektora Centrum Technologii Politycznych, Aleksieja Makarkina, można powiedzieć, że "Unia Celna trzech krajów nie tylko w pełni się ukształtowała, ale także może powiększyć się o jedno państwo - Kirgistan". Ekspert uważa, że Unia Celna stała się punktem wyjścia dla dalszych planów odnośnie Unii Eurazji - jest to stary projekt, którym swego czasu aktywnie zajmował się, Nursułtan Nazarbajew, a obecnie aktywnie przyłączył się do niego Władimir Putin.

Jednak proces przejścia z Unii Celnej na Unię Eurazji, zauważa A. Makarkin, nie ominie problemów. Niektórzy z partnerów byłego Związku Radzieckiego zgadzają się na integrację gospodarczą, ale jeśli chodzi o integrację polityczną, to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane. Chociażby Białoruś czy Kazachstan nie chcą by ktoś ingerował w ich problemy wewnętrzne, czy to Zachód, czy Rosja. Oznacza to, że państwa gotowe są do współpracy gospodarczej, jednak swoje problemy polityczne wolą rozwiązywać sami, co dla nich jest koniecznością.

Sekretarz Wykonawczy Unii Celnej , zastępca sekretarza generalnego EurAsEC, Sergiej Glazjev powiedział, że w momencie rozpadu Związku Radzieckiego, stanęliśmy przed podpisaniem wielostronnych umów dotyczących wolnego rynku w naszym procesie integracji. Podpisana umowa w październiku w Petersburgu, zastąpiła system dwustronnych umów o wolnym rynku, na podstawie których następnie możliwa była wymiana towaru przez kolejne 20 lat. Patrząc od strony tego co mamy, analizujemy to, co zostało stworzone. Wymiana handlowa nie przewiduje opłat celnych przewozowych, należności celnych przewozowych i ograniczeń ilościowych, z wyjątkiem zwolnień, które są określone w każdym dwustronnym porozumieniu. My je zastąpimy systemem wielostronnym, który jest dużo bardziej stabilny, zrozumiały i łatwiejszy. W istocie współpraca dalej będzie kontynuowana bez pobierania należności celnych przewozowych i bez ograniczeń ilościowych.

Wszystko jest zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (ŚOH), to znaczy, że mamy dość standardowy tryb swobodnego handlu. Zamiana umów dwustronnych na umowy wielostronne powoduje, że tryb staje się bardziej zrozumiały i łatwiejszy do pracy dla wszystkich uczestników wymiany towaru oraz dla osób trzecich. Jest to bardzo ważna decyzja odnośnie strefy wolnego handlu, która zapewnia nam przyszłość, powiedział S. Glazjev.

"Myślę, że dalej nie będziemy wprowadzać należności celnych przewozowych, lecz będziemy likwidować ograniczenia. Jest to w interesie naszych klientów. Na przykład, ograniczenia na cukier, każdy z naszych klientów odczuwa po swoim portfelu. Również rynek alkoholowy w niedalekiej przyszłości będzie wprowadzony w strefę wolnego handlu, z tego względu, że nasze firmy produkujące alkohol już dawno współpracują ze sobą i nie do końca jest zrozumiałe przed kim my ich bronimy. Być może w przyszłości zniesiemy środki ochrony, jednak na dzień dzisiejszy to prawo obowiązuje. Najważniejsze jest, by nie stracić możliwości współpracy, w tym wymiany handlowej, w związku ze zmianami trybu wolnego handlu z państwami trzecimi", uważa S. Glazjev.

Projekt stworzenia nowej jedynej przestrzeni gospodarczej na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) po raz pierwszy ogłosił prezydent Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. Chodziło o integrację prędkościową, czyli integrować się może ten kto jest do tego gotów i ten kto tego chce. Model, do którego należałoby dążyć, Nazarbajew nazywa Euroazjatycką Wspólnotą Gospodarczą (EurazjaWG )- organizacja, która zdefiniowałaby wspólną politykę gospodarczą, a w przypadku zagrożenia pełniła by funkcję ochronną przed Zachodem. Koncepcję tę poparło w 2000 roku sześć państw, jednak na utworzenie Unii Celnej oraz Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej zdecydowało się tylko trzy państwa - Białoruś, Kazachstan i Rosja. W 2007 została utworzona Unia Celna, w grudniu 2009 r., Aleksander Łukaszenko, N. Nazarbajew i Dmitrij Miedwiediew podpisali deklarację o utworzeniu EurazjiWG, która objęła 65 milionów ludzi, tysiące przedsiębiorstw oraz ogrom bogactw naturalnych.

Decyzja przyniosła odczuwalne rezultaty: wielkość dwustronnej wymiany handlowej między państwami Unii Celnej wzrosła na 43%, przy czym wielkość rosyjskiego eksportu do krajów Unii Celnej wyniosła 18,5 miliardów dolarów - jest to na 37,3% więcej, niż za ten sam okres w 2010 roku. W Kazachstanie eksport wzrósł na 34%, a na Białorusi - 39,5%. Wzrost jest imponujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek handlu w szczytowym okresie kryzysu. Statystyki z ubiegłego roku wskazują na to, że całkowity obrót powinien przekroczyć 100 miliardów dolarów.

Podczas przemowy w lipcu na forum gospodarczym w Astanie, prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew podkreślił, że w czasie, gdy inne państwa w odpowiedzi na kryzys zamykają swoje granice, tym samym izolując się od świata zewnętrznego, Kazachstan namawia na pogłębienie współpracy regionalnej, by sprostać wyzwaniom kryzysu. 1 stycznia 2012 - decyzja zapadła - na gospodarczej mapie WNP pojawi się nowa jedyna przestrzeń gospodarcza, czyli kolejny etap rozwoju stosunków integracji po Unii Celnej .

Zadowoleni z wyników po półtorarocznej współpracy Unii Celnej są i Białoruś, i Kazachstan. Pierwszy wicepremier Umirzak Shukejev zauważył, że niektóre sektory mają przyspieszone tempo wzrostu, co jest według niego bezpośrednio związane z działalnością Unii Celnej . Należy również zauważyć, że mechanizmy UC zaczynają dopiero funkcjonować. W przyszłości wpływ UC na gospodarkę trzech krajów założycielskich będzie rósł proporcjonalnie. W każdym razie, eksperci wskazują, że w najgorszym wypadku Białoruś, Kazachstan i Rosja, produkt krajowy brutto wzrośnie na 15% w roku 2015, nie tak odległemu. A już w 2012 roku system wymiany handlowej między naszymi krajami będzie odpowiadać normom oraz temu w jaki sposób towary są przewożone między państwami członkowskimi UE.

Eksperci GOST odpowiadją o:


>> Certyfikat zgodności Unii celnej
>> certyfikacja GOST-R

"K.C.C.P. Kraków Gdansk Warszawa"
tel. +48 51 429-05-52, GOST-R