certyfikacja wyrob闚 w rosji

 GOST Rosja

 Certyfikacja wyrob闚 w Rosji

 Normy i standardy w Rosji

 GOST Certyfikat zgodno軼i

 Certyfikat bezpieczenstwa pozarowego

 Obowi您kowa i dobrowolna certyfikacja Rosja

Certyfikacja wyrob闚 w Rosji
  Strona g堯wna   tel. 51 429-05-52  |   Kontakt  

Rodzaj certyfikacji :


CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny :


O nas:


Informacje dodatkowe:Certyfikacja Nowo軼i:


Certyfikaty Unii Celnej: przepisy techniczne o bezpiecze雟twie produkcji spo篡wczej.

W Kazachstanie b璠zie obowi悠wa Regulamin Techniczny Unii Celnej.

Oficjalna likwidacja Komisji Unii Celnej.

Pocz徠ek wsp鏊pracy Unii Celnej z Ukrain.


Tutaj znajd Pa雟two informacji dotycz帷e naszej dzia豉lno軼i, informacji o strukturze organizacyjnej, informacje o strukturze cen i koszt闚. W razie potrzeby mog Pa雟two pobra wz鏎 umowy.

Informacji dotycz帷e naszej dzia豉lno軼i, informacji o strukturze organizacyjnej:

Od 18.10.2005 roku 鈍iadczymy us逝gi zwi您ane z pomoc przy uzyskaniu certyfikat闚 wymaganych przy eksporcie do Rosji, Ukrainy, Bia這rusi, Kazachstan. Od wielu lat pracujemy z jednostkami certyfikuj帷ymi w Rosji.Wz鏎 umowy na dokonanie certyfikacji


UMOWA

Zawarta pomi璠zy: Firm: K.C.C.P. Miko豉j S這wikowski ul. Grunwaldzka 488/10 Polska 80-309 Gda雟k NIP: 584-247-97-96 REGON 220116502, reprezentowan przez:

Miko豉j S這wikowski zwanego dalej Zleceniobiorca, a:

............ reprezentowan przez: .......... w dalszej cz窷ci umowy zwanym Zleceniodawc,

1. Przedmiot umowy 1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorc wszelkich czynno軼i niezb璠nych do uzyskania: ..................... Dla wyrob闚 : .................

1.2 Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: - wizytacj zak豉du Zleceniodawcy i przeprowadzenie kontroli Zak豉du, w tym kontrol procesu produkcji wraz z analiz dokumentacji technicznej dotycz帷ej Produktu, o kt鏎ym jest mowa w 1 punkt 1.1 - okre郵enie niezb璠nych procedur w ramach certyfikacji oraz porz康ku przeprowadzenia czynno軼i, - pobranie pr鏏ek Produkt闚 oraz wszelkie analizy wymagane w ramach norm GOST, - ocen otrzymanych rezultat闚 analiz pod k徠em zgodno軼i z normami GOST, - przekazanie Certyfikat闚 Zleceniodawcy.

2. Obowi您ki stron. 1. Zleceniodawca zobowi您uje si do: 1.1 Dostarczenia danych dotycz帷ych certyfikowanego produktu wraz z kodem taryfy celnej. 1.2 Udost瘼nienia niezb璠nych dokument闚 i pr鏏ek towar闚 wymaganych przez Zleceniobiorc. 1.3 Zagwarantowania stabilno軼i deklarowanych parametr闚 towar闚 oraz powiadomienia Zleceniobiorcy o wprowadzanych zmianach w zakresie komponent闚, technologii oraz produkcji certyfikowanych wyrob闚. 1.4 Umo磧iwienia na 膨danie Zleceniobiorcy dost瘼u do Produktu celem pobrania pr鏏ek wyrob闚, identycznych pod wzgl璠em technologicznym, z produktami, kt鏎e zostan poddane certyfikacji albo przes豉nie pr鏏ek pod adres podany przez Zleceniobiorc. 2. Zleceniobiorca zobowi您uje si do: 2.1 Doprowadzenia do solidnego i terminowego wykonania zobowi您a zawartych w 1 niniejszej umowy. 2.2 Udzielania Zleceniodawcy wyczerpuj帷ych informacji dotycz帷ych metodyki certyfikacji produkcji na terytorium ROSJI, (wymagane dokumenty, procedura post瘼owania, opakowanie wyrobu itd.) 2.3 Zleceniobiorca zobowi您uje si utrzymywa w poufno軼i wszelkie informacje przekazane przez Zleceniodawc, kt鏎e dotycz produktu, przekazane w formie materialnej i niematerialnej, w tym pisemnie i/lub ustnie, zawarte w bazie danych b康 na elektronicznym no郾iku danych. 2.4 Dostarczenia certyfikatu zgodno軼i do siedziby Zleceniodawcy.

3. Za wykonanie us逝g Zleceniodawca jest zobowi您any do zap豉ty kwoty w polskich z這tych wg kursu sprzeda篡 Banku Millennium z dnia wystawienia przez Zleceniobiorc faktury VAT kwot r闚n: .... EURO (netto) 1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie powi瘯szone o kwot podatku VAT i p豉tne b璠zie w nast瘼uj帷y spos鏏: 1.1 Po podpisaniu umowy Zleceniodawca dokonuj? wp豉ty w wysoko軼i 50% kwoty umowy na podstawie faktury PRO-FORMA wystawionej przez Zleceniobiorc na jego rachunek bankowy: 1.2 1.2 Po otrzymaniu przedruku certyfikatu emailem albo faksem, Zleceniodawca wp豉ca w ci庵u 5 dni reszt nale積o軼i. Po wp造ni璚iu nale積o軼i na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca otrzymuje orygina.

4. 1. W przypadku niespe軟ienia wymog闚 FR i Rosyjskich Norm GOST przez przedstawione produkty Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno軼i za nie otrzymanie Certyfikat闚 zgodno軼i. 2. Zleceniobiorca odpowiada za prawid這wo嗆 podanych w certyfikacie nazw wyrob闚 i dane producenta. Za wystawienie certyfikatu i jego zgodno嗆 z wymogami i przepisami Rosji, ponosi odpowiedzialno嗆 organ wystawiaj帷y certyfikat.

5. 1.1 Umowa wchodzi w 篡cie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 1.2 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i. 1.3 Strony zobowi您uj si polubownie rozstrzyga konflikty wynikaj帷e z realizacji tej umowy. Je瞠li nie dojdzie do kompromisu mi璠zy stronami, sp鏎 powinien by rozpatrzony w S康zie Rejonowym w Gda雟ku w trybie przewidzianym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku r騜nych interpretacji umowy, obowi您ywa b璠zie wariant umowy w j瞛yku polskim. 1.4 Zleceniodawca o鈍iadcza, 瞠 jest p豉tnikiem podatku od towar闚 i us逝g (VAT), NIP ....i upowa積ia Zleceniobiorc do wystawienia faktur bez swojego podpisu. 1.5 Niniejsza umowa zosta豉 sporz康zona w dw鏂h jednobrzmi帷ych egzemplarzach: po jednym dla ka盥ej ze stron ZLECENIODAWCA: .Od 18.10.2005 roku wiadczymy us逝gi zwi頊ane z pomoc przy uzyskaniu certyfikat闚 wymaganych przy eksporcie do Rosji, Ukrainy, Bia這rusi, Kazachstan. Od wielu lat pracujemy z jednostkami certyfikuj鉍ymi w Rosji. W 2014 roku poszerzylimy dzia豉lno i otworzylimy hurtownie z kosmetykami pochodzenia Rosyjskiego, zdobywaj鉍 kolejne dowiadczenie i rozszerzaj鉍 obszar dzia豉nia. Poprzez wsp馧prace Polskimi producentami wiemy, i najlepsza jako rodzi si z natury. Dzi瘯i cz瘰tym delegacj i wizytom w Krajach wschodnich poznalimy skuteczne sposoby piel璕nacji zdrowia i urody, kt鏎e praktykowane s przez mieszka鎍闚 Federacji Rosyjskiej od stuleci. Metody te s jeszcze ma這 znane w Europie. W chwili obecnej chcemy zach璚i Polskich odbiorc闚 do zakupu Rosyjskich ekologicznych kosmetyk闚, kt鏎e produkowane s ze 100 % naturalnych sk豉dnik闚. Rosyjskie kosmetyki ekologiczne s jednym z lepszych produkt闚 kosmetycznych wprowadzanych na nasz Rynek . Kosmetyki kupujemy prosto od producenta, przy czym jestemy praktycznie jedynymi dystrybutorami rosyjskich kosmetyk闚 co czyni nas i nasze ceny konkurencyjne. W asortymencie mamy mi璠zy innymi znane marki Natura Siberica; Planeta Organica; Organic People; Babcia Agafia; Ecolab, jak i produkty syryjskie-myd豉 ALEPPO. Wsp馧pracujemy z Sieciami Drogerii jak Drogeria Jasmin, Drogeria Vica, Kosmeteria, Wispol.

W przypadku je郵i macie Pa雟two pytania, prosimy o wype軟ienie formularza Zlecenia albo o kierowanie zapytania na adres e-mail: info@gost-r.info

>> zlecenie wykonania Certyfikacji wyrob闚 w rosji
>> historia certyfikacja na Ukrainie
>> historia certyfikacja w Rosji
>> Struktura organizacyjna i Know-how


"K.C.C.P. Krak闚 Gdansk Warszawa"
tel. +48 51 429-05-52, GOST-R