certyfikacja wyrob闚 w rosji

 GOST Rosja

 Certyfikacja wyrob闚 w Rosji

 Normy i standardy w Rosji

 GOST Certyfikat zgodno軼i

 Certyfikat bezpieczenstwa pozarowego

 Obowi您kowa i dobrowolna certyfikacja Rosja

Certyfikacja wyrob闚 w Rosji
  Strona g堯wna   tel. 51 429-05-52  |   Kontakt  

Rodzaj certyfikacji :


CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny :


O nas:


Informacje dodatkowe:Certyfikacja Nowo軼i:


Certyfikaty Unii Celnej: przepisy techniczne o bezpiecze雟twie produkcji spo篡wczej.

W Kazachstanie b璠zie obowi悠wa Regulamin Techniczny Unii Celnej.

Producenci cementu domagaj si wprowadzenia obowi您kowej certyfikacji tego rodzaju produkcji na terenie Rosji.

Moskwa: Rz康 Rosji popar koncepcj rozwoju krajowego systemu standaryzacji. Jak informuje s逝瘺a prasowa rz康u, premier Michai Fradkow podpisa odpowiednie rozporz康zenie 28 lutego 2007 roku


Tutaj znajd Pa雟two informacji dotycz帷e naszej dzia豉lno軼i, informacji o strukturze organizacyjnej, informacje o strukturze cen i koszt闚. W razie potrzeby mog Pa雟two pobra wz鏎 umowy.

Informacji dotycz帷e naszej dzia豉lno軼i, informacji o strukturze organizacyjnej:

Od 18.10.2005 roku 鈍iadczymy us逝gi zwi您ane z pomoc przy uzyskaniu certyfikat闚 wymaganych przy eksporcie do Rosji, Ukrainy, Bia這rusi, Kazachstan. Od wielu lat pracujemy z jednostkami certyfikuj帷ymi w Rosji.Wz鏎 umowy na dokonanie certyfikacji


UMOWA

Zawarta pomi璠zy: Firm: K.C.C.P. Miko豉j S這wikowski ul. Grunwaldzka 488/10 Polska 80-309 Gda雟k NIP: 584-247-97-96 REGON 220116502, reprezentowan przez:

Miko豉j S這wikowski zwanego dalej Zleceniobiorca, a:

............ reprezentowan przez: .......... w dalszej cz窷ci umowy zwanym Zleceniodawc,

1. Przedmiot umowy 1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorc wszelkich czynno軼i niezb璠nych do uzyskania: ..................... Dla wyrob闚 : .................

1.2 Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje: - wizytacj zak豉du Zleceniodawcy i przeprowadzenie kontroli Zak豉du, w tym kontrol procesu produkcji wraz z analiz dokumentacji technicznej dotycz帷ej Produktu, o kt鏎ym jest mowa w 1 punkt 1.1 - okre郵enie niezb璠nych procedur w ramach certyfikacji oraz porz康ku przeprowadzenia czynno軼i, - pobranie pr鏏ek Produkt闚 oraz wszelkie analizy wymagane w ramach norm GOST, - ocen otrzymanych rezultat闚 analiz pod k徠em zgodno軼i z normami GOST, - przekazanie Certyfikat闚 Zleceniodawcy.

2. Obowi您ki stron. 1. Zleceniodawca zobowi您uje si do: 1.1 Dostarczenia danych dotycz帷ych certyfikowanego produktu wraz z kodem taryfy celnej. 1.2 Udost瘼nienia niezb璠nych dokument闚 i pr鏏ek towar闚 wymaganych przez Zleceniobiorc. 1.3 Zagwarantowania stabilno軼i deklarowanych parametr闚 towar闚 oraz powiadomienia Zleceniobiorcy o wprowadzanych zmianach w zakresie komponent闚, technologii oraz produkcji certyfikowanych wyrob闚. 1.4 Umo磧iwienia na 膨danie Zleceniobiorcy dost瘼u do Produktu celem pobrania pr鏏ek wyrob闚, identycznych pod wzgl璠em technologicznym, z produktami, kt鏎e zostan poddane certyfikacji albo przes豉nie pr鏏ek pod adres podany przez Zleceniobiorc. 2. Zleceniobiorca zobowi您uje si do: 2.1 Doprowadzenia do solidnego i terminowego wykonania zobowi您a zawartych w 1 niniejszej umowy. 2.2 Udzielania Zleceniodawcy wyczerpuj帷ych informacji dotycz帷ych metodyki certyfikacji produkcji na terytorium ROSJI, (wymagane dokumenty, procedura post瘼owania, opakowanie wyrobu itd.) 2.3 Zleceniobiorca zobowi您uje si utrzymywa w poufno軼i wszelkie informacje przekazane przez Zleceniodawc, kt鏎e dotycz produktu, przekazane w formie materialnej i niematerialnej, w tym pisemnie i/lub ustnie, zawarte w bazie danych b康 na elektronicznym no郾iku danych. 2.4 Dostarczenia certyfikatu zgodno軼i do siedziby Zleceniodawcy.

3. Za wykonanie us逝g Zleceniodawca jest zobowi您any do zap豉ty kwoty w polskich z這tych wg kursu sprzeda篡 Banku Millennium z dnia wystawienia przez Zleceniobiorc faktury VAT kwot r闚n: .... EURO (netto) 1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie powi瘯szone o kwot podatku VAT i p豉tne b璠zie w nast瘼uj帷y spos鏏: 1.1 Po podpisaniu umowy Zleceniodawca dokonuj? wp豉ty w wysoko軼i 50% kwoty umowy na podstawie faktury PRO-FORMA wystawionej przez Zleceniobiorc na jego rachunek bankowy: 1.2 1.2 Po otrzymaniu przedruku certyfikatu emailem albo faksem, Zleceniodawca wp豉ca w ci庵u 5 dni reszt nale積o軼i. Po wp造ni璚iu nale積o軼i na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, Zleceniodawca otrzymuje orygina.

4. 1. W przypadku niespe軟ienia wymog闚 FR i Rosyjskich Norm GOST przez przedstawione produkty Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialno軼i za nie otrzymanie Certyfikat闚 zgodno軼i. 2. Zleceniobiorca odpowiada za prawid這wo嗆 podanych w certyfikacie nazw wyrob闚 i dane producenta. Za wystawienie certyfikatu i jego zgodno嗆 z wymogami i przepisami Rosji, ponosi odpowiedzialno嗆 organ wystawiaj帷y certyfikat.

5. 1.1 Umowa wchodzi w 篡cie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 1.2 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i. 1.3 Strony zobowi您uj si polubownie rozstrzyga konflikty wynikaj帷e z realizacji tej umowy. Je瞠li nie dojdzie do kompromisu mi璠zy stronami, sp鏎 powinien by rozpatrzony w S康zie Rejonowym w Gda雟ku w trybie przewidzianym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku r騜nych interpretacji umowy, obowi您ywa b璠zie wariant umowy w j瞛yku polskim. 1.4 Zleceniodawca o鈍iadcza, 瞠 jest p豉tnikiem podatku od towar闚 i us逝g (VAT), NIP ....i upowa積ia Zleceniobiorc do wystawienia faktur bez swojego podpisu. 1.5 Niniejsza umowa zosta豉 sporz康zona w dw鏂h jednobrzmi帷ych egzemplarzach: po jednym dla ka盥ej ze stron ZLECENIODAWCA: .Od 18.10.2005 roku wiadczymy us逝gi zwi頊ane z pomoc przy uzyskaniu certyfikat闚 wymaganych przy eksporcie do Rosji, Ukrainy, Bia這rusi, Kazachstan. Od wielu lat pracujemy z jednostkami certyfikuj鉍ymi w Rosji. W 2014 roku poszerzylimy dzia豉lno i otworzylimy hurtownie z kosmetykami pochodzenia Rosyjskiego, zdobywaj鉍 kolejne dowiadczenie i rozszerzaj鉍 obszar dzia豉nia. Poprzez wsp馧prace Polskimi producentami wiemy, i najlepsza jako rodzi si z natury. Dzi瘯i cz瘰tym delegacj i wizytom w Krajach wschodnich poznalimy skuteczne sposoby piel璕nacji zdrowia i urody, kt鏎e praktykowane s przez mieszka鎍闚 Federacji Rosyjskiej od stuleci. Metody te s jeszcze ma這 znane w Europie. W chwili obecnej chcemy zach璚i Polskich odbiorc闚 do zakupu Rosyjskich ekologicznych kosmetyk闚, kt鏎e produkowane s ze 100 % naturalnych sk豉dnik闚. Rosyjskie kosmetyki ekologiczne s jednym z lepszych produkt闚 kosmetycznych wprowadzanych na nasz Rynek . Kosmetyki kupujemy prosto od producenta, przy czym jestemy praktycznie jedynymi dystrybutorami rosyjskich kosmetyk闚 co czyni nas i nasze ceny konkurencyjne. W asortymencie mamy mi璠zy innymi znane marki Natura Siberica; Planeta Organica; Organic People; Babcia Agafia; Ecolab, jak i produkty syryjskie-myd豉 ALEPPO. Wsp馧pracujemy z Sieciami Drogerii jak Drogeria Jasmin, Drogeria Vica, Kosmeteria, Wispol.

W przypadku je郵i macie Pa雟two pytania, prosimy o wype軟ienie formularza Zlecenia albo o kierowanie zapytania na adres e-mail: info@gost-r.info

>> zlecenie wykonania Certyfikacji wyrob闚 w rosji
>> historia certyfikacja na Ukrainie
>> historia certyfikacja w Rosji
>> Struktura organizacyjna i Know-how


"K.C.C.P. Krak闚 Gdansk Warszawa"
tel. +48 51 429-05-52, GOST-R