Certyfikacja zabawek w Unii Celnej. Białoruś, Rosja i Kazachstan

 Znak EAC
 Certyfikacja w Rosji
 Certyfikat na obszar Unii Celnej
 Certyfikacja dla dostawy partii towarów
 Certyfikacja na teren Unii Celnej
 Unia Euroazjatycka Białoruś, Rosja i Kazachstan

Certyfikacja zabawek w Unii Celnej. Białoruś, Rosja i Kazachstan
  Strona główna   tel. 51-508-92-94  |   Kontakt  
certyfikat GOST TR

Rodzaj certyfikacji :


CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny :


O nas:


Informacje dodatkowe: 

Certyfikacja Nowości:


Rosja i Ukraina uproszcza przekroczenie granicy.

W Kazachstanie będzie obowiąywał Regulamin Techniczny Unii Celnej.

Opracowane wymagania dot. etykiet napojów alkoholowych.

Nowy rodzaj obowiązkowego certyfikatu TR CU (Techniczne reglamenty Unii Celnej)


Certyfikat Unii Celnej Białoruś, Kazachstan, Rosja

Certyfikat Unii Celnej Białoruś, Kazachstan, Rosja.

Certyfikacja dla dostawy partii towarów na obszar Unii Celnej.


Dla wygody producentów opracowano różne schematy certyfikacji, w tym certyfikację dla partii towarów. Pod partią towarów można rozumieć zarówno pewien towar, wypuszczony na rynek tylko raz w określonej ilości, jak i towary, które zostały pominięte we wcześniejszej certyfikacji lub nowe towary. Bywa też, że producentowi wygodniej jest dostarczać towary partiami i nie poddawać ich certyfikacji produkcji seryjnej. Partia towaru to określona ilość towaru, dostarczana jednocześnie, na podstawie jednego lub kilku dokumentów przewozowych, skierowana do jednego odbiorcy od jednego nadawcy.

Przy certyfikacji partii towarów, należy potwierdzić zgodność danej partii z przepisami technicznymi Unii Celnej. Zachodzi to na podstawie badań próbek wyrobów. Proces certyfikacji partii towarów jest mniej skomplikowany, niż certyfikacja produkcji seryjnej, która wymaga nie tylko potwierdzenia z przepisami technicznymi zgodności towaru, ale także procesu produkcyjnego. Co więcej, w tym wypadku analizy ekspertów przeprowadzane są w ciągu trwania ważności certyfikatu, czyli nawet 5 lat. Jednak przy certyfikacie dla produkcji seryjnej towary mogą być dostarczane w nieograniczonej ilości.

Wszystkie dokumenty, wymagane przy certyfikacji partii towarów, oraz informacje na temat schematów certyfikacji konkretnych grup towarów i wnioskodawców określone są w przepisach technicznych Unii Celnej, zatwierdzonych decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 07.04.2011 r.

Ponadto, dla niektórych grup towarów, dostarczanych w partiach, nie został określony czas ważności certyfikatów. Przykładem mogą być certyfikaty na partię zabawek. Ważność tych certyfikatów nie jest określona w przepisach, a ich wystawienie nie wymaga badań.

Poza tym np. jeśli chodzi o bezpieczeństwo maszyn i urządzeń - wnioskodawcą może być producent, sprzedawca lub zagraniczny producent na podstawie umowy z producentem właściwym. Podobnie jak w przypadku zabawek, okres ważności certyfikatów dla partii maszyn i/lub urządzeń nie jest ustalony.

Przy wprowadzeniu ograniczonej ilości towaru na teren Unii Celnej istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu TR UC dla tej dostawy.>> Sprawdż cenę:  Certyfikatu Unii Celnej: Białoruś, Rosja i Kazachstan.
>> Certyfikacja UC: zlecenie wykonania

"K.C.C.P. Kraków Gdansk Warszawa"
tel. +48 51 429-05-52, GOST-R