Znak EAC

 Znak EAC
 Certyfikacja w Rosji
 Certyfikat GOST-TR
 Certyfikacja w Unii Celnej
 Certyfikacja na teren Unii Celnej
 Unia Euroazjatycka Białoruś, Rosja i Kazachstan

Znak EAC
  Strona główna   tel. 51-508-92-94  |   Kontakt  
certyfikat GOST TR

Rodzaj certyfikacji :


CERTYFIKACJA GOST-R FAQ:


  >> Zadaj swoje pytanie TUTAJ

Terminy i ceny :


O nas:


Informacje dodatkowe: 

Nowości:Rosja i Ukraina uproszcza przekroczenie granicy.

W Kazachstanie będzie obowiąywał Regulamin Techniczny Unii Celnej.

Regulamin Techniczny TR na materiały wybuchowe wejdzie w życie 1 lipca 2014 roku

Z 1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie nowe zmiany dotyczące kodów taryfy celnej.


znak EAC Certyfikacja w Unii Celnej

Certyfikacja w Unii Celnej
Białoruś, Rosja i Kazachstan. Znak EAC.


Zgodnie z Porozumieniem dotyczącego przeprowadzenia spójnej polityki w sferze regulacji technicznych, sanitarnych i fitosanitarnych została podjęta decyzja w sprawie oznakowania produktów na rynku państw członkowskich Unii Celnej - Rosja, Białoruś, Kazachstan.


Postanowienie Komisji Unii Celnej Nr 711 z 15.07.11. W sprawie Jedynego Znaku obrotu produkcji na rynku państw członkowskich Unii Celnej.

Komisja Unii Celnej postanowiła zatwierdzić:
 • Rysunek Jedynego Znaku obrotu produktów na rynku państw członkowskich Unii Celnej;
 • Decyzja w/s. Jedynego Znaku obrotu produktów na rynku państw członkowskich Unii Celnej;
 • Przyjąć, że Postanowienie Komisji Unii Celnej z 7 kwietnia 2011 Nr 605, straciło moc prawną.

 • Jedyny Znak obrotu produktów EZ jest połączeniem trzech stylizowanych liter "E", "A" i "C", wykonanych graficznie z wykorzystaniem kątów prostych, które mają taką samą szerokość i wysokość. Litery w prostych kątach mają proporcje kwadratu na jasnym (rys. 1) bądź na kontrastowym (rys.2) tle. EZ oznacza Euroazjatycka Zgodność (Eurasian Conformity).

  Zakres zastosowania znaku EAC:
  Decyzja w/s. Jedynego znaku obrotu produktów na rynku państw członkowskich Unii Celnej została opracowana zgodnie z Porozumieniem dotyczącego przeprowadzenia spójnej polityki w sferze regulacji technicznych, sanitarnych i fitosanitarnych z 25 stycznia 2008 roku. W tym uwzględniono postanowienia Porozumienia dotyczącego zasad i reguł regulacji technicznych w Republice Białorusi, Kazachstanie, i Federacji Rosyjskiej z 18 listopada 2010 roku. W Decyzji zostały określone kolejność i reguły zastosowania, kształt i rozmiar Jedynego Symbolu obrotu produkcji na rynku państw członkowskich Unii Celnej.

  Jedyny Znak EAC obrotu świadczy o tym, iż produkcja, która posiada taki znak, została poddana wszystkim badaniom i procedurom oceniania, które są określone w Regulaminach technicznych Unii Celnej. Taka produkcja spełnia wszystkie normy, które określona produkcja powinna spełniać w świetle Regulaminów Technicznych Unii Celnej.

  Jedyny Znak obrotu produktów EAC jest połączeniem trzech stylizowanych liter "E", "A" i "C", wykonanych graficznie z wykorzystaniem kątów prostych, które mają taką samą szerokość i wysokość. Litery w prostych kątach mają proporcje kwadratu na jasnym (rys. 1) bądź na kontrastowym (rys.2) tle. EZ oznacza Euroazjatycka Zgodność (Eurasian Conformity).

  Rozmiar Jedynego Znaku określa producent (dystrybutor), który otrzymał prawo do wykorzystania takiego znaku. Rozmiar wyjściowy powinien wynosić co najmniej 5 mm. Rozmiar Jedynego Znaku powinien gwarantować precyzyjność i wyrazistość jego elementom. Znak powinien być zauważalny bez wysiłku, na ogólnym tle opakowania czy etykiety.

  Reguły dotyczące wykorzystania Jedynego Znaku EAC:
  Producenci (dostawcy) mają prawo do oznakowania produkcji Jedynym Znakiem obrotu, jeśli produkcja została poddana wszystkim, przewidzianym przez Regulacje Techniczne Unii Celnej, badaniom i sposobom oceniania. Takie badania mogą zostać przeprowadzone na terytorium którejkolwiek ze stron. Badania muszą zostać udokumentowane zgodnie z wymaganiami Unii Celnej. Jedyny Znak EAC powinien znaleźć się na każdej jednostce produkcji, opakowaniu lub na dokumentacji przewozowej Znak EAC powinien być w jednym kolorze i kontrastować z kolorem powierzchni na której się znajduje. Miejsce na jednostce, opakowaniu i dokumentacji, w którym powinien znaleźć się Znakl, określa Regulamin Techniczny Unii Celnej.  >> Sprawdż cenę:  certyfikacji na ternenie Unii Celnej
  >> Certyfikacja w Rosji: zlecenie wykonania

  "K.C.C.P. Kraków Gdansk Warszawa"
  tel. +48 51 429-05-52, GOST-R